Cihan Okyay's Blog

Yet another open source developer

virtualenv ve pip üzerine

İşimde ve kendi projelerimde genelde Django kullanıyorum. Django ile yazılım geliştirirken bir çok üçüncü parti uygulama kurmak gerekebiliyor. Örneğin migration işlemleri için south kurmak gerekiyor. Diyelim ubuntu kullanıyorsunuz ve south ubuntu deposunda var. Veya pip, easy_install gibi python paket sistemleri ile kurulum yapıyorsunuz. Bu durumda bu paketler sistemin geneline kuruluyor. Bu durumun ne gibi sıkıntıları var derseniz, projeye özel değişik versiyonda kütüphaneleri denemek zorlaşıyor. İşte tam bu sırada virtualenv gibi harika bir araç yardımımıza koşuyor. virtualenv kısaca bize özel bir python alanı yaratıyor ve orada yaptığımız kurulumların sadece orada geçerli olmasını sağlıyor. Şimdi ubuntu’da adım adım virtualenv kurulumu ve kullanımını inceleyelim.

Öncesinde sistemimizde easy_install ve pip kurulu değilse bu işlemleri halledelim. Terminalde aşağıdaki komutu vererek paket kurulumlarımızı yapalım.

1
$ sudo apt-get install python-setuptools python-dev build-essential

Evet kurmamız gereken .deb paketleri tamam. Şimdi pip kurmamız gerekiyor. İsterseniz virtualenv ile easy_install’ı kullanabilirsiniz. Ancak ben pip kullanmayı daha çok seviyorum. Bazı üstünlükleri olduğu bir gerçek easy_install’a karşı. Aşağıdaki komutu işletelim.

1
$ sudo easy_install pip

pip kurulduğuna göre artık virtualenv’yi pip aracılığıyla kurabiliriz.

1
$ sudo pip install virtualenv

virtualenv sisteme kuruldu ve sanal python ortamları yaratmamız için bir engelimiz kalmadı. Bir virtual environment (sanal ortam) yaratmak için aşağıdaki gibi bir komut işletmeniz gerekiyor.

1
2
3
4
5
6
$ virtualenv –no-site-packages –distribute example
 
New python executable in example/bin/python
Installing distribute………………………………………………………………………………………………………………………done.
New python executable in example/bin/pythonInstalling distribute
……………………………………………………………………………………………………………………………done.

Buradaki example ortamımızın ismi. Bunu dilediğiniz gibi verebilirsiniz. Python ortamınız bu dizin içinde şekillenecek. İsterseniz path verebilirsiniz. Benim önerim python_environments gibi bir dizin açıp tüm ortamlarınızı burada bulundurmanız. Düzen iyidir

virtualenv’ı kurduk ancak onu aktif etmeden kullanmaya başlayamıyoruz. Aktif etmek için aşağıdaki yolu izliyoruz.

1
$ source example/bin/active

Bu komuttan sonra imlecin olduğu bölümün değiştiğini farkedersiniz. Genelde sanal ortamın adı yazar. Bir sorun yoksa artık aktif halde bir sanal ortamımız var. Sanal ortamdan çıkmak için diğer bir deyimle deaktif etmek isterseniz;

1
(example)~$ deactivate

Python sanal ortamından çıkmış oluyorsunuz böylece. Şimdi sanal ortamımızda istediğimiz paketleri kuralım. Örnek olması açısından Django üzerinden gidelim istiyorum. Django kurmak için pip komutunu aktif edilmiş sanal ortamımız içindeyken yazıyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(example)~$ pip install Django
 
Downloading/unpacking Django
Downloading Django-1.3.tar.gz (6.5Mb): 6.5Mb downloaded
Running setup.py egg_info for package Django
Installing collected packages: Django
Running setup.py install for Django
changing mode of build/scripts-2.6/django-admin.py from 644 to 755
changing mode of /home/cihann/example/bin/django-admin.py to 755
Successfully installed Django
Cleaning up…

Django başarıyla kuruldu. Şu an Django’nun sadece example sanal ortamında kurulu olduğunu hatırlatalım. Ayrıca farkettiyseniz kurulum yaparken sudo ile yetki almaya vs. ihtiyaç duymadık. Sistem geneline kurulmadığı için bir yetki alma gereği duymuyor. Yazı biraz uzayacak ama virtualenv ile ufak bir Django uygulaması başlatalım istiyorum. Böylece requirements.txt denen dosya ile paket yönetiminede girmiş oluruz. Django artık sanal ortamda kurulu olduğuna göre şu komutu işletiyoruz.

1
(example)~$ django-admin.py startproject example_django

Bu komutla bir Django projesi oluşturmuş olduk. Artık sanal ortamda pip ile paket kurmayı biliyoruz. Ancak bir çok paket kurmak istediğimizde bunları tek tek kurmak yerine paket listesini çıkarıp bunu bir dosyaya yazıp oradan kurulum ve yönetimi yapabiliriz. Bu dosyanın adı requirements.txt. Django projemizin içine gidelim ve requirements.txt adında bir dosya oluşturalım.

1
2
3
(example)~$ cd example_django/

(example)~/example_django$ touch requirements.txt

requirements.txt dosyamızın içine istediğimiz paketleri yazalım. Örnek olarak şöyle bir dosya ile başlayabiliriz.

1
2
3
South==0.7.3
django-taggit==0.9.2
Markdown==2.0.3

Evet requirements.txt dosyamız hazır. Şimdi nasıl bu paketleri bu dosya üzerinden kuracağımızı görelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(example)~/example_django$ pip install -r requirements.txt
 
Downloading/unpacking Markdown==2.0.3 (from -r requirements.txt (line 3))
Downloading Markdown-2.0.3.tar.gz (71Kb): 71Kb downloaded
Running setup.py egg_info for package Markdown
Downloading/unpacking django-taggit==0.9.2 (from -r requirements.txt (line 2))
Downloading django-taggit-0.9.2.tar.gz
Running setup.py egg_info for package django-taggit
Downloading/unpacking South==0.7.3 (from -r requirements.txt (line 1))
Downloading South-0.7.3.tar.gz (70Kb): 70Kb downloaded
Running setup.py egg_info for package South
Installing collected packages: django-taggit, Markdown, South
Running setup.py install for django-taggit
Running setup.py install for Markdown
changing mode of build/scripts-2.6/markdown from 644 to 755
changing mode of /home/cihann/example/bin/markdown to 755
Running setup.py install for South
Successfully installed django-taggit Markdown South
Cleaning up…

Süper! Paketler sanal ortamımıza kuruldu. virtualenv ile gördüğünüz üzere çok rahat bir Python çalışma ortamı kurulabiliyor. Geliştirdiğiniz uygulamayı başka bir sanal ortama taşıyıp orada farklı sürüm kütüphanelerle deneyebilirsiniz. Sanal ortamla işiniz bittiğinde onu silebilirsiniz.

Mutlu kodlamalar (:

virtualenv ile psycopg2 kurmak

Eğer python ile geliştirme yaparken virtualenv kullanıyorsanız ve psycopg2 kurmaya kalkarsanız bir hata ile karşılaşıyorsunuz. (Kullandığım işletim sistemi Ubuntu 11.04)

1
(hellodjango)cihann@ferrari pip install -r requirements.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Downloading/unpacking Django==1.3 (from -r requirements.txt (line 1))
Running setup.py egg_info for package Django

Downloading/unpacking psycopg2==2.4.2 (from -r requirements.txt (line 2))
Running setup.py egg_info for package psycopg2

Error: pg_config executable not found.

Please add the directory containing pg_config to the PATH
or specify the full executable path with the option:

python setup.py build_ext --pg-config /path/to/pg_config build ...

or with the pg_config option in 'setup.cfg'.
Complete output from command python setup.py egg_info:
running egg_info

writing pip-egg-info/psycopg2.egg-info/PKG-INFO

writing top-level names to pip-egg-info/psycopg2.egg-info/top_level.txt

writing dependency_links to pip-egg-info/psycopg2.egg-info/dependency_links.txt

warning: manifest_maker: standard file '-c' not found

Error: pg_config executable not found.

Please add the directory containing pg_config to the PATH

or specify the full executable path with the option:

python setup.py build_ext --pg-config /path/to/pg_config build ...

or with the pg_config option in 'setup.cfg'.

----------------------------------------

Bu aşamada kaldıysanız eğer ubuntu ‘da kurmanız gereken iki paket var. libpq-dev ve python-dev.

1
sudo apt-get install libpq-dev python-dev

Ardından tekrar pip ile kurmayı deniyoruz psycopg2 paketini.

1
(hellodjango)cihann@ferrari pip install -r requirements.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Downloading/unpacking Django==1.3 (from -r requirements.txt (line 1))
Running setup.py egg_info for package Django

Downloading/unpacking psycopg2==2.4.2 (from -r requirements.txt (line 2))
Running setup.py egg_info for package psycopg2

no previously-included directories found matching 'doc/src/_build'
Installing collected packages: Django, psycopg2
Running setup.py install for Django
changing mode of build/scripts-2.7/django-admin.py from 644 to 755

changing mode of /home/cihann/hellodjango/bin/django-admin.py to 755
Running setup.py install for psycopg2
building 'psycopg2._psycopg' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -DPSYCOPG_DEFAULT_PYDATETIME=1 -DPSYCOPG_VERSION="2.4.2 (dt dec pq3 ext)" -DPG_VERSION_HEX=0x080408 -DPSYCOPG_EXTENSIONS=1 -DPSYCOPG_NEW_BOOLEAN=1 -DHAVE_PQFREEMEM=1 -I/usr/include/python2.7 -I. -I/usr/include/postgresql -I/usr/include/postgresql/8.4/server -c psycopg/psycopgmodule.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/psycopgmodule.o -Wdeclaration-after-statement

.....

gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/psycopgmodule.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/green.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/pqpath.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/utils.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/bytes_format.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/connection_int.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/connection_type.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/cursor_int.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/cursor_type.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/lobject_int.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/lobject_type.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/notify_type.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/xid_type.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_asis.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_binary.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_datetime.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_list.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_pboolean.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_pdecimal.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_pint.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_pfloat.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/adapter_qstring.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/microprotocols.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/microprotocols_proto.o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/typecast.o -lpq -o build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/_psycopg.so

no previously-included directories found matching 'doc/src/_build'
Successfully installed Django psycopg2
Cleaning up...

Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı.

1
(hellodjango)cihann@ferrari pip freeze
1
2
3
Django==1.3
psycopg2==2.4.2
wsgiref==0.1.2

Django TinyMCE Entegrasyonu

Merhabalar,

TinyMCE, web uygulamamızda haber girişi, blog postu vb. girerken bir çok kolaylığı sağlayan bir araç. Örneğin, yazı stillerini belirlemek, paragrafları düzenlemek, yazıya resim veya video eklemek gibi işlevlerde yardımcı oluyor. Django’nun en iyi özelliklerinden birisi olan admin paneli içinde tinymce ile gelmiyor. Kolayca biz ekleyebiliriz. Bu adresten TinyMCE’yi indirdikten sonra jscripts altındaki tiny_mce dizinini Django projemizdeki static klasörümüze kopyalıyoruz.

Kopyaladıktan sonra tiny_mce dizinine gidip içinde textareas.js adında bir dosya yaratıyoruz. Bu js dosyasına aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
tinyMCE.init({
mode : "textareas",
width : "800",
height : "500",
theme : "advanced",
language : 'en',
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
plugins : "preview, searchreplace, paste, table, insertdatetime, media",
theme_advanced_buttons1 :
"preview,undo,redo,visualaid,|,cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search, replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,link,unlink,anchor, image,cleanup,help,code",
theme_advanced_buttons2 :
"bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,fontselect,fontsizeselect",
theme_advanced_buttons3 :
"forecolor,backcolor,|,sub,sup,|,charmap,insertdate,inserttime,media,|,tabl econtrols"
});

Ardından kullandığımız application dizinimizdeki admin.py dosyasını editlememiz gerekiyor. Onu da şöyle bir değişiklik ile hallediyoruz;

1
2
3
4
5
6
class NewsAdmin(admin.ModelAdmin):
  class Media:
    js = ('tiny_mce/tiny_mce.js',
       'tiny_mce/textareas.js',)

admin.site.register(News, NewsAdmin)

Evet bu kadar basit entegrasyon işlemimiz.

Geçenler Python İstanbul toplantısında bir arkadaşım sormuştu FlatPages’a TinyMCE nasıl entegre ederim diye. O da admin.py’de bir kaç satır işe bakıyor :) Şöyle bir kod parçacığı işimizi görecektir;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
from django.contrib.flatpages.models import FlatPage
from django.contrib.flatpages.admin import FlatPageAdmin as FlatPageAdminBase
class FlatPageAdmin(FlatPageAdminBase):
  class Media:
    js = ('tiny_mce/tiny_mce.js,
       'tiny_mce/textareas.js',)

admin.site.unregister(FlatPage)
admin.site.register(FlatPage, FlatPageAdmin)

Bu kadar! Artık Flatpages’ta da TinyMCE kullanabiliriz.

Mutlu kodlamalar :)

Django Deployment Workshop

Merhabalar,

Herhalde PyCon, Python ile ilgilenen yazılımcıların gitmek istedikleri etkinliklerin başında gelir. Tabi bu şansa herkes sahip olamıyor. Neyse ki PyCon’da ki çoğu sunu kayıt altına alınıyor ve bizde bundan yararlanıyoruz. Son günlerde iş arkadaşım Uğur Özyılmazel (vigo) ile işten kalan zamanlarımızda Jacob Kaplan Moss‘un Django deployment workshop sunumunun kaydını izledik. Maalesef PyCon 2010 sunumunu bulabildik. Çünkü Kaplan Moss 2011 sunumunun kayıt altına alınmasını istemediğini söylemiş PyCon yetkililerine. Sanırım bir düşüncesi var bu workshop ile ilgili. :) Biz workshop’ı izlediğimizden beri deployment ve ölçeklenebilirlik konularında gayet yararlı bilgiler edindik. Kaplan Moss github hesabında bu workshoplarda kullandığı scriptleri paylaşmış. Github profilinden ulaşabilirsiniz. Ben tüm workshop hakkında inceleme yapamayacağım çünkü zaten 3 saat süren bir yığın bilgiyle dolu bir sunum. Sizi video ile baş başa bırakayım :)

Video için;

Deployment Workshop

Django admin kullanıcı parolasını sıfırlamak nasıl?

Merhaba,

Django ile yazılım geliştiren ve daha çok yeni öğrenmekte olan arkadaşlara yararlı olabilecek tips & tricks serisi yapmayı düşünüyordum. Bu ilk yazı olduğundan not düşme ihtiyacı hissettim. :)

Django’da gömülü gelen bir admin paneli mevcut. Eğer INSTALLED_APPS bölümünde ‘django.contrib.admin’ aktif durumdaysa syncdb işlemi sırasında sizden admin kullanıcı adı ve parolası istiyor. Sizde buna göre admin paneline giriş yapabileceğiniz bir kullanıcı adı ve parola belirliyorsunuz. Olur da parolanızı kaybederseniz diye basit bir çözüm sunayım dedim.

Proje dizinimizde aşağıdaki komutu vererek django shell’i açıyoruz.

1
$ python manage.py shell

Ardından Django user modelini import etmemiz gerekiyor.

1
>>> from django.contrib.auth.models import User

İkinci adımda kullanıcımızı User modelinden çekip bir değişkene atıyoruz. Ben user kullandım örneğin.

1
>>> user = User.objects.get(username='kullanici_adimiz')

kullanici_adimiz yazan kısma sizin sistemdeki admin kullanıcı adınız gelecek.

Artık kullanıcımızı çektiğimize göre parolasını değiştirebiliriz. Bir diğer deyişle parolasını set edeceğiz. Ardından bu değişiklikleri kaydetmek amacıyla save() methodunu çalıştıracağız.

1
2
>>> user.set_password('yeni_parola')
>>> user.save()

İşte bu kadar. Yeni parolanız ile panele giriş yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar…